среда, ноември 14, 2007

креативно пишување & кни

Имам две значајни новости да поделам со вас.

1. Отсекогаш сум се одушевувал и сум размислувал како е студирањето на големите универзитети, На Кембриџ и Оксфорд, на Харвард, Јеил, Сорбона. Посебно ме воодушевуваа нивните библиотеки, читални, атмосферата, глетката...Пред некој ден ги постирав и магичните слики од тие библиотеки. Духот на науката живее во студентите кои искрено се посветуваат на тоа. Не дека и таму нема шалабајзери.

Кога почнав да сурфам и пребарувам по интернет ( најчесто книжевнички теми) наидов на нивните наставни програми и читав некои авторизирани предавања, курсеви итн. Речиси недоминлив предмет кај младите книжевници е creative writing односно КРЕАТИВНО ПИШУВАЊЕ. Моети интересирање за ваквите предавања/курсеви е огромно, секако поради мојата пасија кон пишувањето.

Подоцна по речиси темелно пребарување низ сите книжарници низ Македонија дојдов до еден примерок со ваква тематика. Kreativno pisanje – го најдов во табермакул, мислам дека има уште некој примерок. Мала кратка но доста интересна книга, со делумно добри практични совети. Подоцна , специјално порачав учебник по креативно пишување од еден мој другар од Амстердам – creative writing coursbook – подготвен и издаден од неколку предавачи од Универзитетот во Оксфорд. Тоа беше минатото лето и ми пружеше некакво задоволство и сатисфакција. И сега доаѓам до главната вест до поентата што би рекол Јанко.

РАБОТИЛНИЦА ЗА КРЕАТИВНО ПИШУВАЊЕ

Во организација на издавачката куќа Темплум

Да да, просветлување што би се рекло, можете да си замислите каква беше мојата реакција. Нема да пишувам за можностите, искуството и значењето што го носи ваквата иницијатива, посебно за нашата мала сиромашна книжевно-културна сцена. Инаку работилницата треба да почне да работи кон крајот на ноември или почетокот на декември. Информации на:

2. Пред неколку дена низ книжарниците ширум Скопје осамна едно ново книжевно списание.Се вика КНИЖЕВНО ЖИТИЕ. Во него наидов на интересни содржини, Има интервју на Кристева со Дерида, извадоци од делата на Тома Аквински, посебни делови во кои се застапени македонските поети и прозаисти,Проф.Мухиќ и други содржини. Искрено се надевам дека ова нема да биде уште едно од многуте мали книжевни списанија и дека ќе успее да се наметне на книжевната публика.

Списанието во првиот број има 110 страници и може да се најде во сите поголеми книжарници низ Скопје по цена од 100 денари.

8 коментари:

Анонимен рече...

[size=72][color=red][url=http://www.go4you.net/go.php?sid=24]ENTER ON SOFTWARE PORTAL[/url][/color][/size]

[size=46][color=red][url=http://www.go4you.net/go.php?sid=24]DOWNLOAD SOFT![/url][/color][/size]

[img]http://www.istockphoto.com/file_thumbview_approve/4762671/2/istockphoto_4762671-software-box.jpg[/img]

[size=46][color=red][url=http://www.go4you.net/go.php?sid=24]OEM SOFTWARE[/url][/color][/size]

[size=72][color=red][url=http://www.go4you.net/go.php?sid=24]DOWNLOAD SOFTWARE[/url][/color][/size]

[size=72][b]Download Onesuppy soft on [/b][/size]
[size=72][b]Load Onesuppy soft programms on Mac OS[/b][/size]
[size=72][b]Cheap Onesuppy software to Mac[/b][/size]

http://www.google.com/

Анонимен рече...

[size=72][color=red][url=http://www.go4you.net/go.php?sid=23]WEB SEARCH ENGINE![/url][/color][/size]

[size=48][color=red][url=http://www.go4you.net/go.php?sid=23]That? What? When?[/url][/color][/size]

[img]http://www.seo-sacramento.com/images/search-engine-optimisation.gif[/img]

[size=72][color=red][url=http://www.go4you.net/go.php?sid=23]WEB SEARCH ENGINE![/url][/color][/size]

[size=48][b][/b][/size]
[size=48][b][/b][/size]
[size=48][b][/b][/size][url=http://ubajdaabrame.yoyohost.com/yeape-how.html]how to paint motorcycle fairings[/url]
[url=http://katadasimone.freehostia.com/505-distance-learning-how-to-write.html]what is love music game[/url]
[url=http://numanholostj.freehostia.com/184-how-to-write-letters-to-celebrities.html]how to write a genogram story[/url]
[url=http://salimafinov4.freehostia.com/]how to spell izrael - blog 1[/url]
[url=http://saalimaoznob.freehostia.com/wiki-how-to-paint-comic-on-canvas.html]how to run auto on hho[/url]
[url=http://olivijakorni.freehostia.com/856-how-to-draw-an-electrical-print.html]how to tie swiss seat[/url]
[url=http://lindapodruzh.freehostia.com/]how to cite a a handout - blog 1[/url]
[url=http://tatianastras.freehostia.com/how-to-say-kiss-in-spanish.html]what is deep emotional love[/url]
[url=http://ilhamkolobro.freehostia.com/wiki-what-is-fusion-art.html]how to cook stuffed mushrooms[/url]
[url=http://julianagogol.freehostia.com/blog-356-how.html]how to write to criss angel[/url]
[url=http://ridvanborovi.freehostia.com/]how to tie a hangmans rope - blog 1[/url]
[url=http://ioanntuljako.freehostia.com/wiki-59.html]how to write erotic letter[/url]
[url=http://bozhenajadov.freehostia.com/blog-31-how.html]how to write for idiots[/url]
[url=http://ridapirozhko.freehostia.com/wiki-94.html]how to write a bootloader[/url]
[url=http://nadzhvadudin.freehostia.com/hamsuh-how.html]what is art gallery[/url]
[url=http://mahafishkov1.freehostia.com/map.xml]map[/url]
[url=http://dzhabirzhari.freehostia.com/wiki-19.html]how to hack a secured network[/url]
[url=http://oskarmurzin4.freehostia.com/167-how-to-write-farsi-script.html]how to switch colors on paint[/url]
[url=http://astratatarni.freehostia.com/how-to-cook-indian-food.html]how to run a mini market[/url]
[url=http://simeonletugi.freehostia.com/wiki-57.html]how to write a good slogan[/url]
[url=http://mijasvinolup.freehostia.com/how-to-spell-costemers.html]how to draw byakugan[/url]
[url=http://lukjancherno.freehostia.com/rrxx-how.html]salary history how to write[/url]
[url=http://jadvigaevtih.freehostia.com/site-map.html]Sitemap[/url]
[url=http://salemkashiri.freehostia.com/]how to paint a hull - blog 1[/url]
[url=http://jamhaushak31.freehostia.com/how-to-cook-puppies.html]how to draw sea animals[/url]
[url=http://alinajavorov.freehostia.com/]how to run charity golf tournaments - blog 1[/url]

Анонимен рече...

[size=72][color=red][url=http://www.go4you.net/go.php?sid=23]WEB SEARCH ENGINE![/url][/color][/size]

[size=48][color=red][url=http://www.go4you.net/go.php?sid=23]That? What? When?[/url][/color][/size]

[img]http://www.seo-sacramento.com/images/search-engine-optimisation.gif[/img]

[size=72][color=red][url=http://www.go4you.net/go.php?sid=23]WEB SEARCH ENGINE![/url][/color][/size]

[size=48][b][/b][/size]
[size=48][b][/b][/size]
[size=48][b][/b][/size][url=http://ubajdaabrame.yoyohost.com/yeape-how.html]how to paint motorcycle fairings[/url]
[url=http://katadasimone.freehostia.com/505-distance-learning-how-to-write.html]what is love music game[/url]
[url=http://numanholostj.freehostia.com/369-the-song-what-is-life.html]how to camouflage paint your rifle[/url]
[url=http://salimafinov4.freehostia.com/]how to spell izrael - blog 1[/url]
[url=http://saalimaoznob.freehostia.com/wiki-how-to-paint-comic-on-canvas.html]how to run auto on hho[/url]
[url=http://olivijakorni.freehostia.com/856-how-to-draw-an-electrical-print.html]how to tie swiss seat[/url]
[url=http://lindapodruzh.freehostia.com/wiki-203.html]how to draw cartoon siamese cats[/url]
[url=http://tatianastras.freehostia.com/how-to-say-kiss-in-spanish.html]what is deep emotional love[/url]
[url=http://ilhamkolobro.freehostia.com/wiki-what-is-fusion-art.html]how to cook stuffed mushrooms[/url]
[url=http://julianagogol.freehostia.com/blog-356-how.html]how to write to criss angel[/url]
[url=http://ridvanborovi.freehostia.com/]how to tie a hangmans rope - blog 1[/url]
[url=http://ioanntuljako.freehostia.com/http://ioanntuljako.freehostia.com/?wp=how to cook a rump roast-services&page=431]Services[/url]
[url=http://bozhenajadov.freehostia.com/]how to write winning cover leters - blog 1[/url]
[url=http://ridapirozhko.freehostia.com/]how to draw geometric figures - blog 1[/url]
[url=http://nadzhvadudin.freehostia.com/wiki-how-to-tie-an-oblong-scarf.html]corinthians what is love[/url]
[url=http://mahafishkov1.freehostia.com/]how to cook tuna filets - blog 1[/url]
[url=http://dzhabirzhari.freehostia.com/wiki-19.html]how to hack a secured network[/url]
[url=http://oskarmurzin4.freehostia.com/537-how-to-write-an-art-proposal.html]how to paint an icon[/url]
[url=http://astratatarni.freehostia.com/how-to-cook-indian-food.html]how to run a mini market[/url]
[url=http://simeonletugi.freehostia.com/wiki-57.html]how to write a good slogan[/url]
[url=http://mijasvinolup.freehostia.com/how-to-spell-costemers.html]how to draw byakugan[/url]
[url=http://lukjancherno.freehostia.com/rss.xml]RSS[/url]
[url=http://jadvigaevtih.freehostia.com/]how to cook stuffed rigatoni - blog 1[/url]
[url=http://salemkashiri.freehostia.com/892-how-to-cook-smoking-roast-beef.html]how to tie a thimble boat[/url]
[url=http://jamhaushak31.freehostia.com/how-to-cook-puppies.html]how to draw sea animals[/url]
[url=http://alinajavorov.freehostia.com/815-how-to-draw-a-comet.html]what is the arc of life[/url]

Анонимен рече...

aa

Анонимен рече...

aa

Анонимен рече...

aaa

Dean рече...

greetings to all.
I would first like to thank the writers of this blog by sharing information, a few years ago I read a book called guanacaste costa rica in this book deal with questions like this one.

niz рече...

Hello .. firstly I would like to send greetings to all readers. After this, I recognize the content so interesting about this article. For me personally I liked all the information. I would like to know of cases like this more often. In my personal experience I might mention a book called Generic Viagra in this book that I mentioned have very interesting topics, and also you have much to do with the main theme of this article.